WARUNKI HANDLOWE
sklepu internetowego dla zamówien z Rzeczpospolitej Polskiej

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Playmobil (zwany dalej Sklepem), dzialajacy pod adresem www.playmobil.pl prowadzony jest przez Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, z siedziba Brandstätterstr. 2 – 10, 90513 Zirndorf, Niemcy, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Fürth pod numerem HR A 2190 (zwana w dalszej czesci Sprzedawca).

2. Regulamin okresla zakres i warunki zamawiania towarów z wykorzystaniem Sklepu.

3. Stronami umowy sprzedazy zawieranej za posrednictwem Sklepu sa:

a) Klient,
b) geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.

4. Tresc stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie nalezy traktowac jako zaproszenie do zawarcia umowy.

5. Do zakupów w Sklepie upowaznione sa wylacznie osoby pelnoletnie.

II. Towar i jego cena

1. Podane ceny sa cenami w PLN zawierajacymi podatek VAT.

2. Koszty dostawy (oplaty pocztowe i koszty wysylki) nie sa zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient. W przypadku zamówien wylacznie na czesci zamienne obowiazuja specjalne oplaty pocztowe i koszty wysylki.

III. Zawarcie umowy

1. Umowe uznaje sie za zawarta, jezeli wyraznie potwierdzimy zamówienie, wyslemy zamówiony towar lub w ciagu 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia nie zglosimy sprzeciwu. Prosimy pamietac, ze sprzedaz jest mozliwa do wyczerpania zapasów.

2. Przejscie prawa wlasnosci dostarczonego Towaru nastepuje w momencie dokonania calkowitej zaplaty.

3. Zlozone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze Towar jest dostepny w magazynie lub u dostawcy.

4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepelnych lub blednych danych i braku mozliwosci kontaktu z Klientem, Sprzedajacy zastrzega sobie mozliwosc odstapienia od realizacji zamówienia.

IV. Sposoby platnosci

Platnosc za dostarczony towar nastepuje za pobraniem, karta kredytowa lub za pomoca systemu PAYPAL. Opóznienie w platnosci nastepuje najpózniej 14 dni po dostarczeniu zamówienia. Dostawy realizowane sa wylacznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

V. Prawo odstapienia od umowy

1. Maja Panstwo prawo odstapic od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstapienia od umowy wygasa po uplywie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Panstwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w fizyczne posiadanie towarów,
 • w którym weszli Panstwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów,
 • w którym weszli Panstwo w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub czesci lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub czesci.

3. Aby skorzystac z prawa odstapienia od umowy, musza Panstwo poinformowac nas (geobra Brandstätter Stiftung & Co KG, CRM-Kundenservice, Brandstätter Str. 2-10, 90513 Zirndorf, Niemcy) o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oswiadczenia wyslanego poczta lub poczta elektroniczna na adres e-mail: service@playmobil.pl

4. Moga Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstapienia od umowy, jednak nie jest to obowiazkowe.

5. Moga Panstwo równiez wypelnic i przeslac formularz odstapienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oswiadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej www.playmobil.pl. Jezeli skorzystaja Panstwo z tej mozliwosci, przeslemy Panstwu niezwlocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstapieniu od umowy poczta elektroniczna.

6. Aby zachowac termin do odstapienia od umowy, wystarczy, aby wyslali Panstwo informacje dotyczaca wykonania przyslugujacego Panstwu prawa odstapienia od umowy przed uplywem terminu do odstapienia od umowy.

7. Skutki odstapienia od umowy.

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa platnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwlocznie, a w kazdym przypadku nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym zostalismy poinformowani o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej Umowy. Zwrotu platnosci dokonamy przy uzyciu takich samych sposobów platnosci, jakie zostaly przez Panstwa uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie sie Panstwo na inne rozwiazanie; w kazdym przypadku nie poniosa Panstwo zadnych oplat w zwiazku z tym zwrotem.

Mozemy wstrzymac sie ze zwrotem platnosci do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi najwczesniej.

Prosze odeslac nam towary, bez zbednej zwloki, a w kazdym razie nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Panstwo o swoim odstapieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jezeli odesla Panstwo towary przed uplywem terminu 14 dni na adres:

geobra Brandstätter Stiftung & Co KG,
CRM-Kundenservice,
Brandstätter Str. 2-10, 90513 Zirndorf, Niemcy

8. Prawo odstapienia nie przysluguje Panstwu w wypadkach dotyczacych nagran audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nosnikach programów komputerowych po usunieciu przez Panstwa ich oryginalnego opakowania.

9. Odpowiadaja Panstwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartosci towarów wynikajace z obchodzenia sie z nimi w sposób inny niz bylo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu dzialania towarów.

VI. Rekojmia za wady

1. Jezeli rzecz sprzedana ma wade, moga Panstwo zlozyc oswiadczenie o obnizeniu ceny albo odstapieniu od umowy, chyba ze niezwlocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla Panstwa wymienimy rzecz wadliwa na wolna od wad albo wade usuniemy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez nas albo nie uczynilismy zadosc obowiazkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usuniecia wady.

2. Moga Panstwo zadac odstapienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. Zadaniu obnizenia ceny powinno towarzyszyc okreslenie kwoty, o która cena ma byc obnizona (z uwzglednieniem wartosci towaru z wada i towaru pelnowartosciowego).

3. Moga Panstwo zamiast zaproponowanego przez nas usuniecia wady zadac wymiany rzeczy na wolna od wad albo zamiast wymiany rzeczy zadac usuniecia wady, chyba ze doprowadzenie rzeczy do zgodnosci z umowa w sposób wybrany przez Panstwa jest niemozliwe albo wymagaloby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

4. Panstwa zadania rozpatrywane beda w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas Panstwa zadania..

5. Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane rzeczy sprzedanej na wolna od wad przedawnia sie z uplywem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie zawiadomienia o wadzie przed jego uplywem.

6. Ponosimy odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem dwóch lat od dnia wydania rzeczy, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

7. Jezeli wykonujecie Panstwo uprawnienia z tytulu rekojmi, jestescie zobowiazani na nasz koszt dostarczyc rzecz wadliwa do miejsca oznaczonego w umowie sprzedazy.

8. Jezeli zakupiony Towar ma wady, pokrywamy koszt zwrotu przesylki i zwracamy je natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu zadania.

VII. Postanowienia koncowe

1. Zlozenie zamówienia oznacza akceptacje postanowien niniejszego Regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie mozliwosc aktualizacji artykulów i zestawien, jezeli stanowia one poszerzenie i jest to dla Panstwa mozliwe.

3. Dane konieczne do realizacji transakcji sa zapisywane i ew. przekazywane podmiotom zleceniobiorcom w ramach realizacji zamówienia.

4. Prosimy o poinformowanie nas o uszkodzeniach opakowania transportowego natychmiast w momencie otrzymania towaru. Powyzsze ma na celu wylacznie dochodzenie roszczen od naszego przewoznika. Panstwa prawa nie zostaja przez to ograniczone.

W przypadku reklamacji prosimy zwracac sie do:

Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
CRM-Kundenservice
Brandstätterstr. 2 – 10
90513 Zirndorf, Niemcy
E-mail: service@playmobil.pl
Sad Rejonowy w Fürth HR A 2190

Wspólnik odpowiadajacy za zobowiazania spólki bez ograniczenia:
Brandstätter Stiftung , Zirndorf
reprezentowany przez czlonków zarzadu
Vorstände: Robert Benker, René Feser, Silke Heinrich
Sad Rejonowy w Fürth HR B 766

IIX. Bony na prezent

Wykorzystanie

 • Bony na prezent www.playmobil.pl mozna wykorzystac do trzech lat po dokonaniu ich zakupu. Kwoty pozostale po czesciowym wykorzystaniu bonu zapisane zostaja do Panstwa konta do konca terminu waznosci bonu, po tym czasie nie moga zostac wykorzystane.
 • Bony na prezent moga zostac wykorzystane wylacznie na stronie http://www.playmobil.pl do zakupu produktów, które sa dostepne do sprzedazy w danym kraju (Polska). Bon moze zostac wykorzystany do zakupów online w kraju, w którym zostal zakupiony. Bony nie sa wazne na zakupy w sklepach stacjonarnych.
 • Bony na prezent mozna zakupic i wykorzystac wylacznie za pomoca bezpiecznych platnosci (karta kredytowa i PayPal) poprzez formularz zamówienia (koszyk).
 • Jesli Panstwa wartosc bonu nie jest wystarczajaca na pokrycie zakupów, róznice mozna doplacic inna przez PLAYMOBIL® dopuszczalna metoda platnosci.
 • W trakcie jednego zamówienia mozna wykorzystac dowolna ilosc bonów. Jeden bon moze byc wykorzystywany stopniowo podczas kilku zamówien.
 • Bony mozna przenosic na inne osoby.
 • Bony na prezent wysylane sa w ciagu 24 godzin mailowo do klienta i moga byc pobrane i wydrukowane w zakladce „Moje konto“. Stan swojego konta mozna sprawdzic w kazdej chwili na stronie bonów na prezent Link zur Geschenkgutschein-Seite , podajac kod bonu w odpowiednie pole.
 • Bony na prezent nie zawieraja podatku. Dopiero podczas zakupów za wykorzystaniem bonu, zakupione produkty zawieraja podatek.

Informacje ogólne

 • Podczas wykorzystania bonu na prezent na stronie www.playmobil.pl zastosowanie maja Ogólne Warunki Sprzedazy i Dostaw i postanowienia o ochronie danych, które zapisane sa na stronie internetowej sklepu.
 • W trakcie skladania zamówienia na bon na prezent w formularzu zamówienia podane zostac musza pelne dane do platnosci. Nie ma mozliwosci pózniejszego uzupelnienia danych.
 • Klient moze znalezc te informacje równiez w zakladce „Moje konto”.

Ograniczenia

 • Bony na prezent nie moga zostac wykorzystane do zakupu kolejnych bonów na prezent. Bony na prezent nie moga zostac wykorzystane na innych stronach internetowych, niz te do tego celu dopuszczone.
 • Bony na prezent czy wartosc bonu na prezent nie moga zostac wyplacone w gotówce, doladowane lub wykorzystane na splate dlugów czy przekazane na inne konto klienta playmobil.pl.
 • Bony na prezent mozna kupic na kwote od 20 do 1200 PLN.

Odpowiedzialnosc cywilna i ryzyko utraty

 • W przypadku bledów w pisowni adresu mailowego odbiorcy bonu geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG / PLAYMOBIL® nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. Podobnie geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG / PLAYMOBIL® nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate, kradziez, nueuzasadnione uzycie czy opóznienie w przeslaniu bonu (np. z powodu trudnosci technicznych).

Przypadki oszustwa

 • W przypadkach oszustwa, próbach podrobienia lub podejrzeniach innych nielegalnych dzialalnosci w zwiazku z zakupem lub wykorzystaniem bonu geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG / PLAYMOBIL® ma prawo zamknac konto i/lub zarzadac alternatywnej metody platnosci. W powyzszych przypadkach nieuzasadnione jest ewentualne roszczenie klienta co do odblokowania lub wyplaty wartosci bonu.

IX. Platforma OS pozasadowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z europejskim przepisem o nr. 524/2013 Unia Europejska oddala do dyspozycji interaktywna strone internetowa dla pozasadowego rozstrzygania sporów z internetowych czynnosci prawnych (platforma OS).Na plarforme OS Unii Europejskiej moga Panstwo wejsc za pomoca linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/